Taniec z elementami baletu

Taniec jest nam szczególnie bliski i wiemy, jak ważną rolę może odegrać w życiu dziecka, jego rozwoju i kształtowaniu osobowości.

Do najważniejszych korzyści wynikających z udziału w zajęciach baletowych można zaliczyć: Kształtowanie wyczucia rytmu, koordynacji ruchowej, umiejętności rozróżniania poznanych tańców jak również umiejętność opisywania ich charakteru. Balet rozbudza wrażliwość na piękno i estetykę ruchu. Zajęcia doskonale wy- rabiają nawyk prawidłowej postawy. Wpływają na ładną sylwetkę, poprawiają sprawność fizyczną. Wyuczenie umiejętności współdziałania w grupie, dzielenia się przestrzenią z innymi, a także samodzielnego rozwoju i twórczego myślenia oraz pozbycia się tym samym barier samokrytyki, za pomocą tańców integracyjnych, gier ruchowych i ćwiczeń psychologicznych. Tworzenie miłej, przyjaznej atmosfery, wzajemnego zaufania oraz dbania o dyscyplinę i przestrzeganie zasad poprawnego zachowania.

Program oparty na technice tańca klasycznego ma na celu wykształcenie harmonii i ładu w tańcu. Dzieci uczą się prawidłowej postawy ciała, poznają podstawowe ćwiczenia. Założeniem jest, aby dzieci poznały podstawowe pozycje baletowe rąk i stóp. Poprawnie wykorzystały te pozycje w ćwiczeniach takich jak plié, battements tendus czy pierwsze pordebras. Ćwiczenia te wykonywały z prostymi nogami i obciągniętymi paluszkami, gdy ćwiczenie tego wymaga. Jeżeli chodzi o taniec ludowy zakładam poznanie podstawowych kroków czeskiego tańca ludowego – polka i wykorzystanie tych kroków w układzie. Zajęcia prowadzone są przy użyciu muzyki poważnej – klasycznej.

Taniec nowoczesny. Zajęcia prowadzone są do utworów powszechnie zna- nych i lubianych przez dzieci. Układy taneczne są przygotowywane w taki sposób, aby dzieci miały łatwość zapamiętywania poszczególnych ruchów. Duża powtarzalność ruchów, łatwe kombinacje, przejścia itp. Do układów choreograficznych jest dodawana krótka historyjka opowiadająca, o czym jest dany taniec dzięki temu działa to jeszcze lepiej na wyobraźnię dzieci.