Język angielski

Języki obce

Podstawowym językiem obcym jest język angielski. Zajęcia odbywają się codziennie, z zastosowaniem metody pracy opartej na immersji językowej, w której dziecko ma do czynienia z językiem obcym w ciągu dnia. Stosowanie gier oraz zabaw w nauce, stwarza okazję na nauczenie się tak, dla zabawy… Just for fun! pozwala na mimowolne utrwalanie słownictwa i zwrotów w języku angielskim. Nauka obejmuje indywidualizację pracy i dostosowanie tempa pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

Język dodatkowy – hiszpański. Zajęcia z hiszpańskiego lub z innego języka, rozpoczną się po przeprowadzonej diagnozie potrzeb wśród rodziców, przy zapisie dziecka do przedszkola.Zajęcia zaplanowano raz w tygodniu i są dodatkowo płatne.