O nas

O nas

PASTELOVE Przedszkole Katowice

Praca przedszkola Pastelove oparta jest na wiedzy, doświadczeniu, współpracy i kreatywności. Mądrość i rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dziecka oraz jego zasobów, w tym talentów, jest podstawą kierowania jego prawidłowym rozwojem . W pracy dydaktyczno-wychowawczej szczególna uwaga skupiona jest na indywidualizacji pracy z dzieckiem oraz wsparciu dla jego rozwoju, opartym na nowoczesnych metodach nauczania i wykorzystywaniu współczesnych technologii. Poznawanie świata i otaczającej rzeczywistości, odbywa się poprzez uczestnictwo między innymi w spektaklach teatralnych, spotkaniach z muzyką, wycieczkach i spotkaniach z nauką.

Zastosowanie holistycznego podejścia w procesie edukacji, pozwala na szczególne  rozwinięcie następujących obszarów: intelektualnego, emocjonalnego i ruchowego. Założenia koncepcji pracy przedszkola  obejmują obszary

Języki obce

Podstawowym językiem obcym jest język angielski. Zajęcia odbywają się codziennie, z zastosowaniem metody pracy opartej na immersji językowej, w której dziecko ma do czynienia z językiem obcym w ciągu dnia. Stosowanie gier oraz zabaw w nauce, stwarza okazję na nauczenie się tak, dla zabawy… Just for fun! pozwala na mimowolne utrwalanie słownictwa i zwrotów w języku angielskim. Nauka obejmuje indywidualizację pracy i dostosowanie tempa pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

Język dodatkowy – hiszpański. Zajęcia z hiszpańskiego lub z innego języka, rozpoczną się po przeprowadzonej diagnozie potrzeb wśród rodziców, przy zapisie dziecka do przedszkola.Zajęcia zaplanowano raz w tygodniu i są dodatkowo płatne.

Zajęcia z edukacji ekologicznej

Mają na celu budowanie świadomości ekologicznej, więzi z przyrodą i odpowiedzialności za jej ochronę. Zajęcia połączone są z warsztatami z rękodzieła artystycznego i  pracą na materiałach naturalnych typu wełna, filc, skrawki bawełny, naturalne farby.Warsztaty ekologiczne w przedszkolu, w tym zajęcia z rękodzieła artystycznego z wykorzystaniem naturalnych materiałów i technik ćwiczących małą motorykę. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.W ramach edukacji ekologicznej prowadzimy Zielone lekcje w terenie, z wykorzystaniem „Ogrodu zmysłów”,  przy Przedszkolu Pastelove.  Spotkania z leśnikami, pszczelarzem, pracownikami Parków Narodowych. Edukacyjne warsztaty terenowe w Nadleśnictwach i Parkach Narodowych. Zajęcia organizowane są dwa razy do roku w formie wyjazdowej.Formy realizacji edukacji ekologicznej, umożliwiają dzieciom nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przyrodą, pozwalają na poznawanie roślin i zwierząt, warunków życia organizmów, ich potrzeb i zależności między nimi. Pomagają w zrozumieniu istoty i znaczenia równowagi ekologicznej oraz skutków jej zakłócenia. Pozwalają zrozumieć miejsce człowieka  w przyrodzie i jego stałej zależności od środowiska naturalnego,czyli

 „JAK POKOCHAĆ PRZYRODĘ, ŻEBY PRZYRODA POKOCHAŁA NAS”

MATERIAŁY antyalergiczne

NOWOCZESNA WENTYLACJA

BEZPIECZEŃSTWO

NOWOCZESNE DUŻE SALE