O edukacji ekologicznej

Czym skorupka za młodu nasiąknie…”

czyli Edukacja Ekologiczna w przedszkolu Pastelove.

Dzieci i dorośli często deklarują pozytywny stosunek do przyrody, ale niestety, nie zawsze ich zachowanie świadczy o znajomości zasad obcowania ze środowiskiem.

Celem edukacji ekologicznej jest kształtowanie wśród dzieci właściwych relacji ze środowiskiem, oraz  świadomości  na temat ochrony zasobów. Jest to niezbędne do świadomego i aktywnego uczestniczenia dzieci, młodzieży i dorosłych, w ochronie przyrody oraz w umiejętnym kształtowaniu i korzystaniu z różnych dóbr i pożytków, które dostarcza nam otaczajaca przyroda.

Cele edukacji ekologicznej w przedszkolu:

  •  Rozwijanie pasji poznawania zjawisk przyrodniczych
  • Kształcenie umiejętności analizowania zjawisk przyrodniczych
  • Zrozumienie roli człowieka w środowisku przyrodniczym
  •  Rozwijanie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy
  • Kształtowanie umiejętności pracy zespołowej

Sposoby realizacji celów:

  • Warsztaty ekologiczne w przedszkolu, w tym zajęcia z rękodzieła artystycznego z wykorzystaniem naturalnych materiałów i technik ćwiczących małą motorykę. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.
  • Zielone lekcje w terenie, z wykorzystaniem „Ogrodu zmysłów”, przy Przedszkolu Pastelove. Zajęcia możliwe przy dobrej pogodzie.
  • Spotkania z leśnikami, pszczelarzem, pracownikami Parków Narodowych. Według planu pracy przedszkola na dany rok szkolny.
  • Edukacyjne warsztaty terenowe w Nadleśnictwach i Parkach Narodowych. Zajęcia organizowane dwa razy do roku w formie wyjazdowej.

Formy realizacji edukacji ekologicznej, umożliwiają dzieciom nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przyrodą, pozwalają na poznawanie roślin i zwierząt, warunków życia organizmów, ich potrzeb i zależności między nimi. Pomagają w zrozumieniu istoty i znaczenia równowagi ekologicznej oraz skutków jej zakłócenia. Pozwalają zrozumieć miejsce człowieka w przyrodzie i jego stałej zależności od środowiska naturalnego, czyli

„JAK POKOCHAĆ PRZYRODĘ, ŻEBY PRZYRODA POKOCHAŁA NAS”