Oferta

Oferta Przedszkola “PasteLOVE” obejmuje opiekę nad dziećmi oraz działania wychowawczo-dydaktyczne, nakierowanie na wspieranie rozwoju najmłodszych.

Przedszkole Pastelove jest  nowoczesnym przedszkolem na miarę edukacji przyszłości. Posiada wysokiej jakości infrastrukturę, bardzo dobrze wykształconą kadrę nauczycieli,   najnowsze metody nauczania i komunikacji. Elementy te stanowią fundament koncepcji przedszkola. W obecnie szybko zmieniającej się rzeczywistości, najważniejszym celem edukacji od najmłodszych lat, jest przygotowanie dzieci do wytyczenia własnej drogi przez życie,  po zakończeniu procesu edukacji.

Wspomaganie  najmłodszych w całościowym rozwoju, budowaniu sił wewnętrznych, emocjonalnych i społecznych spowoduje, że wyzwania związane z niepewnością  i złożonością przyszłości, podejmą one z rozwagą i dobrze sobie z nimi poradzą.

Nasi nauczyciele skupiają się na stworzeniu optymalnych warunków do rozwoju dzieci, kierując się troską, doświadczeniem i praktyczną mądrością. W atmosferze bezpieczeństwa i zaufania koncentrują się na rozwijaniu indywidualnych talentów i potencjałów u dzieci,  kreatywności i umiejętności społecznych oraz budowaniem samoświadomości, tak potrzebnej do dokonywania wyborów w zgodzie z samym sobą.

Kształcimy u dzieci kompetencje przyszłości:

  • Praktyczne umiejętności życiowe,
  • Elastyczność i przystosowywanie się do zmian,
  • Podejmowanie wyzwań i wyznaczanie sobie celów,
  • Umiejętności społeczne,
  • Odkrywamy predyspozycje zawodowe,
  • Umacniamy wartości – rzetelność, odpowiedzialność i wrażliwość.

Każde dziecko zasługuje na mistrza, na dorosłego, który w nie nigdy nie zwątpi, który rozumie potęgę relacji i będzie tworzył atmosferę zaufania, w której ciekawość poznawcza i pasja do pracy tworzą motywację do odkrywania siebie i świata.

Dzieci zmotywowane w sposób naturalny nabywają umiejętności do wykonania zadania. Ich biegłość wzrasta w miarę jak rosną ich twórcze ambicje. Kiedy da się dziecku  przestrzeń do zgłębiania własnych zainteresowań i możliwości, mogą wydarzyć się wspaniałe rzeczy.

Wiedzieć, zrozumieć i potrafić, to motto każdego dnia w przedszkolu Pastelove, otoczone zabawą, muzyką i tańcem.