O nowoczesnych salach

Niepubliczne przedszkole “PasteLOVE” mieści się w wolno stojącym, nowoczesnym, dwupiętrowym budynku, oddanym do użytku w 2020 roku.

Budynek jest monitorowany i spełnia najwyższe standardy BHP. Rodzice mogą korzystać z wygodnego parkingu znajdującego się przy przedszkolu.

Nowoczesne i kolorowe sale zajęć dydaktycznych są duże, przestronne, dobrze doświetlone. Przedszkole jest przyjazne alergikom zarówno pod względem materiałów wykorzystanych do budowy, wykończenia i wyposażenia budynku, jak i wysokiej klasy wentylacji i klimatyzacji.
Przedszkole jest doskonale wyposażone we wszelkie potrzebne pomoce dydaktyczne, bezpieczne zabawki, kąciki zabaw, sprzęt audiowizualny, biblioteczkę, meble dostosowane do wieku dzieci. Wyposażenie również sprzyja realizacji podstawy programowej oraz rozwijaniu pasji i zainteresowań dzieci. Przedszkole posiada sprzęt do zabaw i zajęć ruchowych.

W przedszkolu Pastelove, prowadzona jest działalność wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w zakresie wychowania przedszkolnego oraz inne zajęcia dydaktyczne i rozwojowe np.: język angielski, gimnastyka korekcyjna, rytmika, taniec z elementami baletu, zajęcia z edukacji ekologicznej, oraz koła zainteresowań.
Dzieci otoczone są opieką wykwalifikowanych nauczycieli i specjalistów, w tym logopedy, psychologa i pedagoga.

Wartością nadrzędną w pracy naszego przedszkola jest dziecko,
jego dobro, bezpieczeństwo i rozwój. Ciekawa oferta dydaktyczna dopełnia wielokierunkowy i interdyscyplinarny rozwój dzieci oraz zadowolenie i poczucie komfortu rodzicom podopiecznych przedszkola Pastelove.