Kadra

Kadra

Kadra pasteLOVE

Wyjątkowe miejsca tworzą wyjątkowi ludzie. Nasze przedszkole tworzy zespół zaufanych i oddanych edukacji przedszkolnej specjalistów. Realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz innowacje pedagogiczne. Dzieci są otoczone  opieką wielu specjalistów, w tym logopedy i psychologa. Stosujemy i odkrywamy  nowe, innowacyjne metody pracy, wdrażamy  projekty oparte na nowoczesnych tendencjach we współczesnej pedagogice i psychologii rozwojowej. Nieustannie się uczymy i doskonalimy. Indywidualny i wszechstronny rozwój dzieci, jest dla nas najważniejszy. Każda grupą opiekuje się wychowawca, który realizuje podstawę programową i specjalista komunikujący się z dziećmi w języku angielskim.

Poprzez indywidualne wspieranie rozwoju społeczno – emocjonalnego dziecka we współpracy z rodzicami łączymy proces dydaktyczny z procesem wychowawczym.

Nasze działania dydaktyczne oparte są na  koncepcji inteligencji wielorakich Howarda Gardnera oraz założeniach psychologii pozytywnej Martina Seligmana. Wszechstronny rozwój i wykorzystanie możliwości edukacyjnych  dzieci jest możliwe, dzięki  stworzeniu bezpiecznej przestrzeni, w jakiej mogą swobodnie się rozwijać.  Rolą nauczyciela jest stworzenie warunków do rozpoznania, zrozumienia i rozwijania indywidualnych potencjałów i zasobów każdego dziecka. Pozwala to na wieloaspektowe i interdyscyplinarne podejście do edukacji i  rozwoju, z uwzględnieniem sfery fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej.

W naszym przedszkolu, nauczyciel jest dla dziecka mistrzem i przyjacielem, uczy i buduje relacje w atmosferze akceptacji, bezpieczeństwa i zabawy.