Zuzanna Kordus

psycholog dziecięcy

Zuzanna Kordus

W swojej pracy wspieram nie tylko dzieci, ale również rodziców. Prywatnie jestem żoną i mamą dwóch nastoletnich już dzieci.

Wykształcenie

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Śląskim. Swoje kwalifikacje stale poszerzam o kursy i szkolenia związane z terapią dzieci. Najważniejsze z nich to studia podyplomowe w zakresie edukacji i wspierania osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi oraz Szkoła dla rodziców i wychowawców (cz. 1 i 2), która daje uprawnienia do prowadzenia zajęć umiejętności wychowawczych.

Doświadczenie zawodowe:

Od 20 lat pracuję jako psycholog dziecięcy w przedszkolach w Katowicach, w tym również w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi i oddziałami specjalnymi. Prowadzę z dziećmi zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne, zajęcia rozwijające zdolności oraz wczesnego wspomagania rozwoju i zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.