Mgr Lucyna Mazek

Dyrektor

Mgr Lucyna Mazek

Dzieci wraz z rodzicami cenią we mnie przede wszystkim spokój i ciepło, jakim staram się emanować podczas swojej codziennej pracy!  Do każdego przedszkolaka zawsze podchodzę indywidualnie, staram się dostrzegać jego talenty, ale i trudności by jak najszybciej zareagować i wspomóc go w jego małych przeciwnościach!

Praca w przedszkolu to dla mnie przede wszystkim pasja, dlatego tego samego oczekuję od całego mojego zespołu! Chcę, by czas Państwa dzieci w naszym przedszkolu Pastelove był nie tylko czasem nauki, ale i poszerzania horyzontów, odkrywania swoich pasji i wspaniałej zabawy z rówieśnikami!

Jestem zawsze otwarta na Państwa sugestie i z chęcią wdrażam w życie nowe pomysły! Wszystko po to, by nasze przedszkole było dla Państwa i Waszych dzieci miejscem bezpiecznym, rozwijającym i lubianym!

Wykształcenie

Ukończyłam Studium Nauczycielskie w Mysłowicach o kierunku Wychowanie przedszkolne oraz studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim  w Katowicach na wydziale pedagogiki i psychologii o  kierunku wychowanie wczesnoszkolne.

Ukończyłam również studia podyplomowe z zarządzania oświatą na Politechnice Śląskiej w Zabrzu oraz podyplomowe studia z zakresu Artystycznych form aktywności ruchowej  na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Doświadczenie zawodowe:

Swoją pierwszą pracę w przedszkolu rozpoczęłam w 1993 roku, od roku 2004 jestem nauczycielem mianowanym.

W swojej pracy od zawsze byłam zorientowana na dobro dzieci. 

Duże zainteresowanie kierowałam na różne formy szkoleniowe, aby moje oddziaływania na dzieci były atrakcyjne i miały przełożenie na efekty w nauczaniu i wychowaniu.

Ukończyłam szkolenia z zakresu :

 • działalności plastycznej
 • działalności tanecznej
 • edukacji matematycznej
 • polonistycznej
 • elementów techniki Celestyna Freineta
 • pedagogiki zabawy
 • współpracy z rodzicami
 • elementów koncepcji Froebla
 • metody aktywnego słuchania muzyki Batti Strauss 
 • zabaw paluszkowych
 • elementów pedagogiki waldorfskiej
 • edukacja do wartości przez czytanie
 • Bogdanowicz net. Ruchu rozwijającego

W Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym prowadziłam zajęcia dla nauczycieli z zakresu różnorodnych sposobów rozwijania edukacji matematycznej u dzieci w wieku przedszkolnych.

Wraz z dwoma koleżankami stałam się inicjatorką edukacji regionalnej poprzez organizację biesiad śląskich czy przedstawień teatralnych w gwarze śląskiej.

Brałam również udział w ogólnomiejskich konkursach gwary śląskiej organizowanych w Katowicach.

Prywatnie jestem mamą dwójki dorosłych już dzieci.